Katedra i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej
  • Katedra Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej
  • Nauka i Edukacja
  • Badania
  • Badania

Dwóch laureatów stypendium im. Walczaka na UMW

NAWA 2

Dr hab. Piotr Donizy i lek. Maciej Kaczorowski z Katedry i Zakładu Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej znaleźli się w gronie laureatów stypendiów im. prof. Walczaka przyznawanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Nasi naukowcy są jedynymi reprezentami Wrocławia w tej edycji prestiżowego programu stypendialnego. Wyjadą na stypendia do USA: Piotr Donizy na Uniwersytet Harvarda, a Maciej Kaczorowski do National Cancer Institute.

Program im. prof. Walczaka to wspólna inicjatywa NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia skierowana do naukowców z obszaru kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych. Program umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych.

Spośród wszystkich kandydatów, którzy spełnili 3 podstawowe warunki:
(1) posiadali zaproszenie z Ośrodka goszczącego,
(2) posiadali udokumentowany dorobek naukowy oraz
(3) przygotowali projekt wyjazdu, którego efekty będą poprawiały warunki leczenia i diagnostyki polskich pacjentów.

Kapituła Programu wyłoniła 17 najlepszych wniosków.

Projekt dr. hab. Piotra Donizego pt. „Improvement of practical diagnostic skills in oncologic dermatopathology – better diagnosis of skin disorders in Poland” będzie dotyczył m.in. pogłębiania wiedzy i umiejętności diagnostycznych z zakresu dermatopatologii. 3-miesięczne praktyczne szkolenie histopatologiczne w ramach projektu NAWA pod okiem jednego z najwybitniejszych na świecie specjalistów w tej dziedzinie, prof. Mai P. Hoang, szefowej Dermatopathology Unit w Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School, bez wątpienia poprawi jakość diagnostyki dermatopatologicznej w województwie dolnośląskim. W szczególności trudnych diagnostycznie atypowych zmian melanocytarnych oraz rzadkich nowotworów przydatków skórnych. Ponadto, dr hab. Piotr Donizy na Uniwersytecie Harvarda będzie kontynuował rozpoczęte w 2018 roku wieloośrodkowe badanie nad mechanizmami progresji raka skóry z komórek Merkla, ogniskując się na roli zaburzeń układu immunologicznego oraz zaburzeń strukturalno-funkcjonalnych aparatu Golgiego, które w przyszłości mogą stać się potencjalnymi punktami uchwytu nowych terapii ukierunkowanych molekularnie u pacjentów z tym rzadkim, bardzo agresywnym nowotworem skóry.

Lek. Maciej Kaczorowski realizację swojego projektu pt. „A development of low-cost immunohistochemical and/or molecular assays useful in the diagnosis of cancers harboring fibroblast growth factor receptor fusion genes” zaplanował w National Cancer Institute w Bethesda. Wraz z zespołem dra Jerzego Lasoty i prof. Markku Miettinena podejmie próbę opracowania szeroko dostępnych testów pomocnych w diagnostyce nowotworów rozwijających się w związku z fuzjami genu receptora dla czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR). Guzy tego typu są rzadkością, jednak od niedawna w praktyce klinicznej dostępne są dedykowane im nowoczesne, skuteczne terapie. Sekwencjonowanie następnej generacji pozwala na precyzyjną identyfikację fuzji FGFR w komórkach nowotworowych, jednak wysoki koszt i niewielka dostępność tego badania ogranicza jego zastosowanie na szerszą skalę. Realizacja projektu NAWA przez doktora Kaczorowskiego przybliży opracowanie alternatywnej, taniej i łatwo dostępnej metody screeningu w kierunku onkogennych fuzji FGFR, co będzie szansą na skuteczne leczenie dla chorych na te szczególne nowotwory. Ponadto, podczas pobytu w Bethesda młody naukowiec zdobędzie wiedzę i know-how z zakresu różnych technik patologii molekularnej, co zwiększy potencjał Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zakresie tej kluczowej dla nowoczesnej diagnostyki onkologicznej dziedziny.

Pełne informacje o Programie im. prof. Walczaka można znaleźć na stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka