Katedra i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej
  • Katedra Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej
  • Nauka i Edukacja
  • Badania
  • Badania

Zarys historyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu powstał 1 stycznia 1950 roku jako Akademia Lekarska, anastępnie jako Akademia Medyczna we Wrocławiu, z wydzielenia i usamodzielnienia się wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kadra dydaktyczna i naukowa wywodziła się w znacznej mierze z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uniwersytet Medyczny korzysta z dorobku i chlubnej tradycji tego uniwersytetu oraz innych uczelni polskich i zagranicznych, pielęgnując patriotyczne tradycje, umiłowanie prawdy i wolności w badaniach naukowych.

Nowoczesna wrocławska medycyna swoją tradycją uniwersytecką sięga roku 1811,kiedy to z Frankfurtu nad Odrą przeniesiono do Wrocławia Uniwersytet Viadrina i połączono go z wrocławską Academia Leopoldina, tworząc Uniwersytet Wrocławski. Po zakończeniu II wojny światowej, w dniu 24 sierpnia 1945 r. dwie wrocławskie niemieckie szkoły wyższe – Politechnikę i Uniwersytet – przekształcono w pierwsze polskie szkoły wyższewe Wrocławiu. Jednym zsześciu wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego był Wydział Lekarski.

W 1950r. podzielono Uniwersytet i Politechnikę wskutek czego doszło do powstania Akademii Medycznej, która objęła Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny, utworzony zdotychczasowego Oddziału Farmaceutycznego. 28 czerwca 2012 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę w sprawie nadania Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy: „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”. Obecnie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu to ważna, stale rozwijająca się szkoławyższa. Jest ośrodkiem naukowo-dydaktycznym wyróżniającym się nie tylko na Dolnym Śląsku, aletakże wśród wszystkich uczelni medycznych w Polsce.