Katedra i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej
 • Katedra Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej
 • Nauka i Edukacja
 • Badania
 • Badania

Cele w obszarze dydaktycznym

 • jak najefektywniejsze przekazywanie najnowszej wiedzy medycznej
 • nauczanie konkretnych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodów medycznych
 • kształtowanie postaw społecznych, etycznych i prawnych

Cele w obszarze nauki

 • ciągłe doskonalenie jakości badań naukowych
 • rozwój współpracy z renomowanymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi
 • upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie dzięki publikacjom popularno-naukowym i dobrym relacjom z mediami

Cele w obszarze klinicznym

 • realizacja wysokospecjalistycznych usług medycznych